Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P720_การเลือก 3D format ด้วยตนเอง สำหรับไฟล์ 3D ประเภทที่ไม่มี 3D icon

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P720_การเลือก 3D format ด้วยตนเอง สำหรับไฟล์ 3D ประเภทที่ไม่มี 3D icon

 

หลักการ : โดยปกติไฟล์ 3D ที่ไม่มี 3D icon จะสามารถเล่นในโหมด 3D ได้หลังจากที่เราเลือกรูปแบบให้เป็น 3D format

                3D icon จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือก 3D format

 

คำแนะนำ : ให้แนะนำลูกค้าตามขั้นตอนดังรูป

วิธีการ :  กดปุ่ม 3D (ปุ่มด้านขวาล่างดังรูป)  -->  กดเมนู 3D formatter --> เลือกรูปแบบการแสดงผลที่มีให้มา 1 รูปแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500