Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P720_เครื่องจะยังเปิดไม่ได้ขณะกำลังชาร์จ (Pre charging mode)

  • การใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

P720_เครื่องจะยังเปิดไม่ได้ขณะกำลังชาร์จ (Pre charging mode)


 

    แนวคิด    1. โหมดการชาร์จ (Charging modes )

                          - โหมดปกติ : การชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจะชาร์จด้วยโหมดชาร์จเร็ว (อัตรากระแสชาร์จ780mA)

                          - โหมดความเร็วต่ำ(Pre charging) : การชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ไม่เหลือประจุ ด้วยกระแสต่ำ (อัตรา 50mA)

                              เครื่องโทรศัพท์จะไม่เปิดขึ้นมาขณะชาร์จ

                              หน้าจอจะถูกเปิดขึ้นเมื่อโหมดการชาร์จถูกเปลี่ยนอยู่ในโหมดเป็นชาร์จปกติ(ระดับแรงดันถึง3.4Vหรือใช้เวลาประมาณ 5นาที)     

                  2. เบื้องหลัง:

                          - โหมดความเร็วต่ำ(pre charging) นำมาประยุกต์ใช้สำหรับประสิทธิภาพที่ดีกว่าของแบตเตอรี่

                             เหมาะสมสำหรับ chips คุณภาพสูงและแบตเตอรี่ความจุสูง(1520mA)

 

    ปัญหา    ขณะปิดเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุ, หน้าจอจะไม่ติดและแสดงโหมดกำลังชาร์จเท่านั้น (Pre charging ต้องการเวลาประมาณ 5นาที)

 

 

    การแก้    แนะนำให้เข้าใจถึง หลักการทำงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเครื่องเสีย

    ปัญหา

                                                                                                                                                        

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500