Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟ

  • ระบบไฟ
  • ไม่ชาร์จ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 02/12/2015

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟ

 

 

    ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟ ที่เป็นของแท้จากบริษัท ทั้ง   Adaptor   และ สาย   USB  ซึ่งแถมติดมากับตัวเครื่องในกล่องของโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น

เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ควรใช้อุปกรณ์การชาร์จอื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจส่งผลให้เกิดการช๊อต แบตเตอรี่ระเบิด

หรือเกิดเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์นั้น ไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นๆ

    รวมไปถึง ควรตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟที่ใช้เสียบ   Adaptor  ว่าแน่นสนิทดีหรือไม่   เพราะการใช้ปลั๊กไฟที่หลวมเกินไป  อาจทำให้เกิดการอาร์ค

ที่ขั้วปลั๊กไฟ จนทำให้เป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้

    

 

                

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500