Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi

  • การเชื่อมต่อ และอินเทอร์เน็ต
  • WiFI
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 02/12/2015

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi

 

 

1. กรณีใช้ภายในบ้าน, ที่พักอาศัย หรือสำนักงาน ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ WiFi (Router) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

 

2. ตรวจสอบว่าได้เปิดการใช้งาน WiFi บนโทรศัพท์มือถือแล้วหรือไม่

 

3. ตรวจสอบว่ารหัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อ WiFi นั้นๆ ถูกต้องหรือไม่

 

4. หากเชื่อมต่อ WiFi กับ Router ได้แล้ว แต่ไม่มีสัญญาณ internet กล่าวคือ เชื่อมต่อ WiFi ได้ แต่ไม่สามารถเล่น internet ได้

    ให้ตรวจสอบการตั้งค่า IP settings ซึ่งโดยการใช้งานทั่วไป IP setting จะอยู่ในสถานะ "DHCP" ยกเว้นกรณีผู้ติดตั้ง Router

    มีการจำกัด IP ให้กับผู้ใช้งาน หากเป็นกรณีนี้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่า IP setting ใหม่ โดยตั้งเป็น "Static" จากนั้นจึงใส่หมายเลข IP

    ตามกลุ่มหมายเลขที่ผู้ติดตั้งกำหนดไว้

 

                           

 

 

 

5. หากทำตามขั้นตอนดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ ให้ทำการ Reset เครื่อง

 

6. หาก Reset เครื่องแล้ว ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้อีกเช่นกัน ให้นำเครื่องเข้าศูนย์บริการ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500