Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

แบตเตอรี่หมดเร็ว

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 06/30/2015

แบตเตอรี่หมดเร็ว

 

 

symptom อาการ

 

           แบตเตอรี่หมดเร็ว

 

cause สาเหตุ

          

              1. ถ้าเสาสัญญาณอยู่ไกลจากโทรศัพท์ (แถบขีดสัญญาณต่ำ) โทรศัพท์จะกินพลังงานมากจากการส่งและรับข้อมูล ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว 

             2. แบตเตอรี่หมดเร็วจากการเปิด LCD Back Light

             3. ถ้าแอปปลิเคชั่น ไม่ถูกปิดจริงๆ เป็นเพียงแค่การกด home key แอปฯ ต่างๆ จะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง จึงทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

             4. การ Root เพื่อเข้าใช้ Super User ในระบบ Android อาจทำให้อาจจัดการทรัพยากรภายในเครื่องเปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วได้

             5. แอปปลิเคชั่น ที่ต้องการอัพเดทข้อมูลบ่อยๆ เช่น หุ้น/เช็คสภาพอากาศ มีแนวโน้มที่จะกินแบตเตอรี่ หากปรับรอบในการอัพเดทไว้ถี่เกินไป

             6. การ synchonize แบบ Real-time ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น การตั้ง email ให้มีการ synchronize อยู่ตลอด

             7. widgets ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งไว้ home screen มักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

             8. Live wallpaper จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่า wallpaper แบบปกติ

             9. Smart phones ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ เมื่อพบ wireless router หรือ Wi-Fi zone จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานด้วยเช่นกัน

            10. เมื่อเปิด Bluetooth แล้วทำการค้นหา อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วได้

            11. แอปฯ Skype, Facebook, Appusage ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง ล้วนแต่กินพลังงานมาก จึงเป็นอีกสาเหตุหนี่งที่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500