Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

Synchronize กับ TV โดยใช้ Miracast

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015

 

Synchronize กับ TV โดยใช้ Miracast

 

 

check point จุดตรวจสอบ

 

           ■ Video และ audio บน smartphones สามารถ synchronize กับ TV ได้โดยผ่าน Miracast, Miracast dongle หรือ Chromecast dongle

 

 

function ฟังก์ชั่น

 

        Miracast เป็นมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ สามารถแสดงผลจากโทรศัพท์ไปสู่บนหน้าจอขนาดใหญ่

 

          ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย ที่เกิดความหน่วงต่ำและมีความปลอดภัยสูง 
 

         1. เค้าร่าง


              - เป็นเทคโนโลยีการแสดงผลไร้สาย ที่นิยมตามมาพร้อมๆ กับจำนวนอุปกรณ์ smart mobile ที่เพิ่มขึ้น


              - เกิดจากความจำเป็น ในการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง ระหว่าง TV และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น smart phones

 

                smart pads และ PCs ที่มีจำเนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

 

         2. ความหมายของ Miracast


             - เป็นเทคโนโลยี การแสดงผลแบบไร้สาย ที่ออกแบบโดยองค์กรระดับโลกอย่ง Wi-Fi Alliance


             - Wi-Fi Direct เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ โดยไม่ต้องต้องพึ่งพา AP 

 

how to setup วิธีการตั้งค่า

 

         1. เปิด Miracast บน TV ถ้า ไม่มีฟังก์ชั่นนี้ ให้เชื่อมต่อMiracast dongle หรือ Chromecast เข้ากับ TV ของคุณ


         2. เปิด 
Miracast บนโทรศัพท์ แล้วเลือกรายชื่อ TV, Miracast dongle หรือ Chromecast dongle จากรายชื่อที่แสดงบนหน้าจอ


             
Menu > Settings > Networks > Share & Connect > Miracast “ON” หรือ Miracast “ON”

 

         how to setup miracast

 

          ※ คุณสามารถสั่งซื้อ Miracast dongle ได้จากร้านค้าออนไลน์ และควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ก่อนที่จะซื้อ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500