Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB

  • การโอนถ่ายไฟล์และมีเดีย
  • คัดลอกเอกสารไป / กลับจาก PC
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 05/20/2015

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิ้ล USB

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500