Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG G4 CAMERA] จะเปลี่ยนรูปแบบการ save ภาพได้อย่างไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2015

จะเปลี่ยนรูปแบบการ save ภาพได้อย่างไร?

 

Function ฟังก์ชั่น

 

        ▶ RAW: ใช้ save ภาพได้ทั้งสอง format คือRAW and JPEG ในเวลาเดียวกัน

                      1. ในโหมด Manual ให้กดปุ่มที่ 4 นับจากซ้ายมือบน เพื่อเปลี่ยนจากการ save เป็น JPEG อย่างเดียว หรือ JPEG+RAW

             

                              -JPEG + RAW จะ saves ภาพ ได้ทั้งสอง format ในครั้งเดียว ไฟล์ Raw จะ save เป็นนามสกุล .DNG

                              -JPEG Only จะ save ภาพเป็นJPEG เท่านั้น

                           

ข้อสังเกตุ:

 § DNG จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจกินพื้นที่ของหน่วยความจำ
 § DNG จะมองไม่เห็นใน Gallery แต่สามารถตรวจสอบได้ใน File manager
        สำหรับภาพ ที่ถ่ายในโหมด JPEG + RAW จะปรากฏ เครื่องหมาย DNG mark ดังรูปที่ 2 
 § ถ้าลบภาพ  JPEG ใน Gallery  ไฟลรูปเดียวกันที่เป็น DNG จะถูกลบด้วยเช่นกัน
   
                          
Image saving
                                                     รูปที่ 1
                                                    
Image saving
                                                   รูปที่ 2

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500