Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องมองไม่เห็น SD card

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/02/2015

 

จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องมองไม่เห็น SD card ?

 

symptom อาการ

 

              มองไม่เห็น SD card

 

cause สาเหตุ

 

              1. การถอด SD card หรือแบตเตอรี่ ในระหว่างการใช้งาน (ถ่ายโอนข้อมูล MP3ในโทรศัพท์,

                  บันทึกรูปภาพ, ขณะการคัดลอก, ขณะที่ลบ, ขณะทำการ format, หรือขณะที่ดูภาพ) อาจทำให้ข้อมูลในหน่วยความจำถูกลบทิ้ง 

 

              2. ไฟล์ FAT อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดข้อผิดพลาด จึงมีการป้องกัน SD card จากการอ่าน

 

              3. พื้นที่ในหน่วยความจำอาจไม่เีพียงพอ จึงทำให้การอ่านช้าลง

 

              4. ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมบนขา connector อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติได้

 

              5. ขาอุปกรณ์อาจมีตำแหน่งและความหนาแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต

 

how to fix วิธีแก้ไข

 

              1. แนะนำให้ฟอต์แมต SD card บนโทรศัพท์มือถือก่อนการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

                 วิธีการฟอร์แมต
                 ไปที่ Setting > Storage >Unmount SD card > Format SD card
                 พื้นที่หน่วยความจำของ SD card อาจจะไม่ใช่ค่าความจุสูงสุด หลังจากที่ได้ฟอร์แมตแล้ว

 

              2. การถอด SD card โดยไม่ unmoun เสียก่อน อาจเป็นสาเหตุ ทำให้้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานได้

                  กรุณาไปที่ Setting>Storage to unmount the SD card ก่อนการถอดออกทุกครั้ง 


              3. อย่าติดสติ๊กเกอร์บน SD card เพราะอาจทำให้เิกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ภายในได้ 


              4. พยายามทดลองอ่าน SD card ด้วยโทรศัพท์หรือ SD card reader ตัวอื่นๆ ถ้าสามารถใช้ได้ ให้สำรองข้อมูลไว้ในเครื่อง PC

                   และให้ฟอร์แมต SD card ด้วยโทรศัพท์เครื่องเดิมอีกครั้ง

 

              5.  หากอาการดังกล่าวไม่หาย ให้อัพเกรดซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถือให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 

                   ถ้ายังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้เข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค

 

function SD(Secure Digital) Card?

 

              1. SD (Secure Digital) card ถูกออกแบบมาให้ใช้เก็บข้อมูลของกล้องดิจิตอลและกล้องวีดีโอ 
                  ซึ่งกินพื้นที่น้อยและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งข้อมูลไมู่สูญหายเมื่อไฟดับ

 

              2. การใช้หน่วยความจำภายนอก ก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในกรณีที่หน่วยความจำภายในเหลือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

                  SD card เป็นหน่วยความจำประเภท flash memory ซึ่งมีวิธีการโอนย้ายข้อมูลที่แตกต่างจากหน่วยความจำภายในที่ติดมากับเครื่อง

              3. 
SDHC cards เป็นการ์ดชนิดใหม่ที่อัพเกรดมาจาก SD card ทั่วไป มักจะมีความจุดตั้งแต่ 2 GB

                  ใช้ระบบ FAT32 (File Allocation Table 32) ซึ่งมีหน่วยความจำสูงถึง 32 GB

 

              4. ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล มีอยู่ด้วยกันหลาย class ท้ง class 2,4, 6, และ10. Class 2 มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2 MB/s

                  ส่วน class 10 จะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 MB/s ด้วยความเร็วที่ต่างกัน ก็ทำให้มีราคาที่ต่างกันด้วยเช่นกัน

 

              ข้อแตกต่างระหว่าง SD card และ SDHC card

             sd card
              1. ข้อแตกต่างที่เห็นชัดที่สุดระหว่าง SD card กับ SDHC card คือระบบการจัดการไฟล์

              2. SD card ใช้ระบบ FAT 16 ส่วน SDHC card ใช้ระบบ FAT 32

                  SD card จะไม่รองรับการโอนถ่ายไฟล์ที่ขนาดใหญ่กว่า 2GB แต่ SDHC สามารถโอนถ่ายไฟล์ที่ขนาดใหญ่กว่า 2GB ได้

 

SD

SDHC

6배속 6x

0.9 MB/s

Class 2

2 MB/s

40배속 40x

6.0 MB/s

Class 4

4 MB/s

66배속 66x

10.0 MB/s

Class 6

6 MB/s

133배속133x

20.0 MB/s

Class 10

10 MB/s

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500