Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[G3] การเชื่อมต่อ G3 กับ PC ด้วยสาย USB cable

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 07/21/2015

 

[G3] การเชื่อมต่อ G3 กับ PC ด้วยสาย USB cable

 

 

Function explanation การเชื่อมต่อกับ PC ด้วยสาย USB cable

             

             เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB

             ในโหมดการเชื่อมต่อ USB

 

 

How to use วิธีใช้งาน

                การถ่ายโอนเพลง รูปถ่าย และวิดีโอโดยใช้โหมดที่เก็บข้อมูล USB
             1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB

             2. หากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android บนคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเปลี่ยน

                 การตั้งค่าด้วยตัวเอง สไลด์แถบสถานะลง > แตะ เชื่อมต่อ

             3. คุณสามารถดูเนื้อหาในที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และโอนไฟล์ได้

 

 

               ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player


             ตรวจสอบว่าติดตั้ง Windows Media Player ใน PC ของคุณแล้ว

            1. ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Media Player

            2. เลือกตัวเลือก อุปกรณ์มีเดีย (MTP) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์

            3. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง

            4. แก้ไขหรือป้อนชื่อของอุปกรณ์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัป (ถ้าจำเป็น)

            5. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังหน้าต่าง Sync List

            6. เริ่มต้นการซิงโครไนซ์

                ต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

 

                  PC requirement Image

 

                • หากเวอร์ชัน Windows Media Player ต่ำกว่า 10 ให้ติดตั้งเวอร์ชัน 10 หรือสูงกว่า

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500