Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำไมโทรศัพท์จึงเปิดหน้าจอเองอัตโนมัติหลังจากเสียบชาร์จเจอร์?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/24/2015

 

ทำไมโทรศัพท์จึงเปิดหน้าจอเองอัตโนมัติหลังจากเสียบชาร์จเจอร์?

 

 

icon ฟังก์ชั่น

 

            โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ จะเปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อเสียบชาร์จเจอร์ เป็นการทำงานของเครื่องโดยปกติ

 

 

icon อธิบายเพิ่มเิติม

 

            เมื่อชาร์จโทรศัพท์โดยเริ่มเสียบสายชาร์จและกดปุ่ม Power เพื่อปิดโทรศัพท์ หน้าจอแสดงผลจะไม่ถูกเิปิดขึ้นมา

 

            เมื่อแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 5% อุณหภูมิของแบตจะสูงมาก โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะเปิดตัวเองลงเมื่อมีอุณหภูมิสูง

            ซึ่งหน้าจอก็จะไม่ถูกเิปิดขึ้นมา

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500