Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่สามารถค้นหาชื่อรุ่่นของสมาร์ทโฟนระหว่าง KitKat กับ Lollipop สำหรับโหมด SmartShare Beam ได้?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/25/2015

 

ไม่สามารถค้นหาชื่อรุ่่นของสมาร์ทโฟนระหว่าง KitKat กับ Lollipop

สำหรับโหมด SmartShare Beam ได้?

 

 

icon อาการ

 

            ไม่สามารถค้นหาชื่อรุ่่นของสมาร์ทโฟนระหว่าง KitKat กับ Lollipop สำหรับโหมด SmartShare Beam ได้

 

            รูปแบบที่พบ : KitKat OS, สมาร์ทโพน KitKat หรือ Lollipop

 

 

icon สาเหตุ

 

            KitKat และ Lollipop มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับโหมด  SmartShare Beam

            

             Lollipop, ใช้แบบ WFDS สำหรับ SmartShare Beam. ส่วนรุ่นที่เป็น Kitkat จะใช้ SmartShare Beam

            แบบ ITEC

            ในกรณีเช่น G2 ที่เป็น KitKat ก็จะใช้  ITEC เท่านั้น ส่วนตัวอื่นๆ ที่เป็น Lollipop ก็จะใช้ WFDS เท่านั้นเช่นเดียวกัน

            ทำให้ไม่สามารถค้นหากันไ้ด้

 

            ※ บันทึก : G3 KitKat สามารถใ้ช้ SmartShare Beam กับ G2 KitKat ได้ 

                               เมื่อคุณอัพเกรด  G2 จาก KitKat ไปเป็น Lollipop จะทำให้สามารถใช้ WFDS ได้

                               SmartShare Beam ก็จะสามารถทำงานได้

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500