Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[G4] Smart Battery คืออะไร?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/27/2015

Smart Battery คืออะไร?

 

 

image Smart Battery คืออะไร?

 

            Smart Battery ช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ด้วยระบบการตรวจสอบแบบต่อเนื่อง

            และมีแอปฯ แจ้งเตือนการกินไฟแบตเตอรี่ด้วย

 

 

image จุดสังเกตุ

 

            1. การแจ้งเตือนจะแสดงเมื่อมีการตรวจสอบพบแอปฯ ที่ไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นแรมเดือน ซึ่งส่งผลต่อการ
                กินไฟแบตเตอรี่มากกว่า 5%
 
                image
                  

            2. แอปฯ ที่ไม่ได้ปิดการใ้ช้งานอย่างแท้จริงจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยโทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบ

                

                image


            3. เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 15%  Smart Battery จะเริ่มทำงาน โดยจะทำงานเฉพาะกับ

                แอปฯ ที่ติดตั้งลงเครื่องภายหลัง ไม่ทำงานกับแอปฯ ที่ติดมาพร้อมเครื่องแต่แรก

 

                image

                               

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500