Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ตู้เย็น] ตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารหรือไม่ ?

  • TS:ปัญหาการทำความเย็น
  • ไม่ค่อยเย็น
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 09/09/2014

 

ตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารหรือไม่ ? 

 

 

สาเหตุ

 

เมื่ออาหารอุดตันการหมุนเวียนอากาศเย็นในช่องตู้เย็นหรือช่องฟรีส

อากาศไม่สามารถไหลเวียนได้ ผลที่ได้คือความเย็นในตู้เย็นไม่ดี

 

 

วิธีการแก้ไข

 

จัดเรียงอาหารที่จะใส่เข้าไปประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด

ซึ่งจะช่วยให้การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและอุณหภูมิที่เย็น

เมื่อปริมาณของอาหารในตู้เย็นเพิ่มขึ้น 10%

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ายังเพิ่มขึ้น 3.6%

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500