Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

วิธีถอดชิ้นส่วน หรือประกอบลิ้นชักผักของตู้เย็น?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • คู่มือการติดตั้ง
  • การติดตั้ง
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2015

วิธีถอดชิ้นส่วน หรือประกอบลิ้นชักผักของตู้เย็น?  

 

 

 

 

symptom อาการ  

              วิธีถอดหรือประกอบลิ้นชักผัก.

 

 

  

 

how to fix วิธีการประกอบ

           

             เรื่องยากในการถอดหรือประกอบลิ้นชักผัก  

 

 

 

how to use วิธีการใช้

         

             วิธีการถอด

 1. ดึงลิ้นชักผักไปจนสุด

 2. ยกมันขึ้นมาและดึงออก

how to disassemble

           ※  ให้แน่ใจว่าจะใช้มือทั้งสองสำหรับการถอดชิ้นส่วน  ป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากอาหารในลิ้นชัก ให้ประตูเปิดกว้างเมื่อถอดหรือประกอบลิ้นชัก

 วิธีการประกอบ

 1. ลูกกลิ้งที่ทั้งสองด้านของลิ้นชักในตำแหน่งที่เหมาะสม ยกขึ้นเล็กน้อยและผลักดันใน

             2. ผลักลิ้นชักเข้าไปให้สมบูรณ์

            how to reassemble

 ※ รักษาความชื้นในลิ้นชัก เพื่อเก็บรักษาผักและผลไม้ให้สดโดยการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500