Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ควรทำอย่างไร หากการทำความเย็นลดลงหลังจากการ ?

  • TS:ปัญหาการทำความเย็น
  • ไม่ค่อยเย็น
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/10/2015

ควรทำอย่างไร หากการทำความเย็นลดลงหลังจากการ ?

 

 

 

symptom อาการ 

 

               ความเย็นไม่น่าพอใจ หลังจากการซ่อม 

 

 

 

 

 

 

cause สาเหตุ

                  ตรวจสอบว่าหลอดไฟประตูทำงาน ตู้เย็นช่องเปิดหลังจากการซ่อม โปรดให้ตู้เย็นทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมง หลังจากการซ่อมแซมไปถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

how to fix วิธีการแก้ไข 

1.  หากหลอดไฟภายในตู้เย็นปิดกรุณาตรวจสอบสายไฟ

              2. วางน้ำในช่องฟรีสและรอประมาณสองชั่วโมง ตรวจสอบเป็นน้ำเริ่มแข็งตัวหรือยัง  ถ้าน้ำไม่เป็นน้ำแข็งให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ .

                   freezing ability

               <Checking the freezing ability>

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500