Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

#ความเย็นไม่เพียงพอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 10/26/2016

ความเย็นไม่เพียงพอ


 อาการ

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

ความเย็นไม่เพียงพอ

</span><span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;"></span>

 วิธีการแก้ไข 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

ขั้นตอนแรก  อธิบายสถานที่ทั้งหมดในห้องไม่ได้เป็นอุณหภูมิเดียวกัน LG ขอแนะนำ 37 ℉ / 0 ℉  อยู่ในสภาวะปกติ
ลดอุณหภูมิ 2 ~ 3 องศาจากตั้งค่าเริ่มต้น
เช่น ) 37 ℉ / 0 ℉→ 35 ℉ / -2 ℉→ 33 ℉ / -4 ℉

ขั้นตอนที่ 2. เปิดประตูตู้เย็นและตรวจสอบว่าการเปิด/ปิดประตูหรือสวิทช์ประตูแม่เหล็ก

<p></p><p>กดสวิทช์ประตูหรือถือแม่เหล็กมากกว่าสวิทช์ประตู เพื่อเลียนแบบปิดประตู ชั้นบนสุดวางมอบระบายและรู้สึกว่าถ้าอากาศเย็นจะมาจากช่องระบายอากาศ
→ หากกกสวิทช์หรือแม่เหล็กที่หลุดออก "ไม่ได้ปิด" ดังนั้น ความเย็นจะไม่ออกจากช่องระบายอากาศ
</p><p>
</p><p>※ การเปิดประตูบ่อยๆ</p><p>→  เมื่อประตูจะเปิดอากาศร้อนเข้าสู่ตัวเครื่อง เครื่องจะไม่สามารถที่จะรักษอุณหภูมิได้อย่างคงที่  โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าถ้าประตูกำลังจะเปิดให้บ่อย
</p><p>
</p>


</span>


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500