Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องดูดฝุ่น] สิ่งกีดขวางบนแปรงปัดฝุ่น

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  • อัปเดตล่าสุด 08/29/2014

 

สิ่งกีดขวางบนแปรงปัดฝุ่น

 

จุดสังเกตุ

 เช็คพบสิ่งกีดขวางอยู่บนแปรงปัดฝุ่น

 

วิธีทำความสะอาดแปรงปัดฝุ่น

 

① ถอดฝาครอบแปรง ด้วยการกดที่ hook

 

 

② หมุนแปรงเพื่อให้ hook สีเหลือง ด้านซ้ายมือ หมุนมาตรงร่องที่จะสามารถปลดออกได้

③ ดึงแปรงออกจากตัวเครื่อง

④ ทำความสะอาดแปรงด้วยเครื่องดูดฝุ่น แล้วค่อยประกอบแปรงกลับคืนไปอีกครั้ง

 

 

※ ในการประกอบแปรงกลับเข้าที่เก่า ให้ระมัดระวังว่าแปรงอาจไปขัดกับฝาครอบแปรง 
      หากมีเสียงแจ้งเตือนในภายหลัง ให้ตรวจสอบแปรงเพราะอาจเกิดจากการใส่แปรงคืนไม่ถูกตำแหน่ง

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500