Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องดูดฝุ่น] ถังเก็บฝุ่นไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  • อัปเดตล่าสุด 09/17/2014

 

ถังเก็บฝุ่นไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 

วิธีการซ่อมแซม

 ให้ติดตั้งถังเก็บฝุ่นให้ตรงตำแหน่ง


เสียงเตือนดังว่า “Check the dust bin”
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อ sensor ตรวจพบว่าถังเก็บฝุ่่นติดตั้งไม่ถูกตำแหน่ง


1. เกิดจากไม่มีถังเก็บฝุ่นอยู่ภายในตัวเครื่องหรือไม่?
     เปิดฝาครอบแล้วตรวจว่ามีถังเก็บฝุ่นอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้ใส่ถังเก็บฝุ่นลงแล้วปิดฝาครอบถังให้เรียบร้อย

     ① เปิดฝาครอบ
     ② ใส่ถังเก็บฝุ่นลงไปในเครื่อง (จะมีเสียงแจ้งให้ทราบเมื่อใส่ถูกตำแหน่ง)
     ③ ปิดฝาครอบ

 

 

 

 

 

2. เกิดจากแผ่นปิดช่องดูดเปิดออกเนื่องจากมีเศษวัสดุกีดขวางอยู่หรือไม่?

     แผ่นปิดช่องดูด อาจเปิดออกได้ อันเนื่องมาจากมีเศษวัสดุกีดขวางอยู่ 
     ให้นำเศษวัสดุนั้นออก แล้วตรวจสอบแผ่นปิดช่องดูด ว่าปิดเรียบร้อยแล้วก่อนการติดตั้งถังเก็บฝุ่น 

     เสียงเตือน จะดังขึ้นเมื่อ sensor ที่อยู่ใกล้ๆ กับถังเก็บฝุ่นและแผ่นปิดช่องดูด ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น

     ให้ทำความสะอาด sensor ให้เรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500