Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] IE Error 1

  • TS:น้ำ/ปัญหาฟอง
  • ไม่ค่อยมีน้ำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

IE Error 1

 

 

สาเหตุ 

 ① ตรวจสอบ ถ้าวาล์วก๊อกน้ำเปิด.

มิฉะนั้น น้ำไม่จ่ายไปยังเครื่องซักผ้า 

สิ่งนี้เป็น error code ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถจ่ายน้ำไปถึงระดับน้ำที่ต้องการได้ภายใน 8 นาที.


 ② ถ้าท่อจ่ายน้ำไปเครื่องซักผ้าต่อไม่ถูกต้อง

น้ำจ่ายไปยังสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งนี้สามารถขัดขวางการไหลของน้ำได้ 

หลังจากปิดวาล์วน้ำ ดึงสายจ่ายน้ำออกและติดตั้งใหม่.
เมื่อคุณติดตั้งใหม่หมุนสกรูและปิดให้สมบูรณ์

 

การแก้ไข 
 ① หมุนเปิดก๊อกน้ำให้มากที่สุด.

 

 ② ตรวจสอบ ถ้าวาล์วน้ำเย็นและวาล์วน้ำร้อนสลับกัน.
      (สีด้านบนของก๊อกแตกต่างกันจากสีวาล์วทั่วไป
.)

 เชื่อมต่อวาล์วจ่ายน้ำด้านหลังของเครื่องซักผ้า


 ③ เชื่อมต่อวาล์วจ่ายน้ำและปิดอย่างสมบูรณ์ หมุนก๊อกน้ำเพื่อดูน้ำรั่ว

[Water supply part of water tap]

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500