Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] เมื่อก๊อกน้ำปิด

  • TS:น้ำ/ปัญหาฟอง
  • ไม่ค่อยมีน้ำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

เมื่อก๊อกน้ำปิด

 

 

สาเหตุ 
ตรวจสอบวาล์วก๊อกน้ำให้เปิด  ถ้าปิดอยู่น้ำจะไม่สามารถจ่ายเข้ามายังเครื่องซักผ้าได้ สิ่งนี้จะแสดง Error Codeขึ้น เมื่อน้ำจ่ายไม่ถึงระดับภายใน 8 นาที 

 

 

วิธีการแก้ไข 

 ตรวจสอบก๊อกน้ำให้เปิด

 

 

[ตรวจสอบก๊อกน้ำให้เปิด]

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500