Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] แสดงผล ‘Clean Filter’ เมื่อเปิดเครื่องเท่านั้น?

  • TS:ปัญหาเสื้อผ้า
  • ขุยบนเสื้อผ้า
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/26/2014

 

แสดงผล ‘Clean Filter’ เมื่อเปิดเครื่องเท่านั้น?

 

 

สาเหตุ 

    - สิ่งนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ว่าตัวกรองหรือภาชนะบรรจุน้ำจะต้องมีการทำความสะอาด

 

การแก้ไขปัญหา 

   - มันเป็นเรื่องปกติที่'Cleaning Filter‘ แสดงเมื่อเครื่องไฟเปิดอยู่

   - กดปุ่ม START เพื่อทำให้ข้อความหายไป.

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500