Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] Child Lock ถูกเปิดใช้งาน ?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ความปลอดภัย
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/26/2014

 

Child Lock  ถูกเปิดใช้งาน ?

 

 

สาเหตุ 

  - มันเป็นปกติที่  “CL” แสดงขึ้น ถ้า Child Lock ถูกทำงาน (Child Lock : ฟังก์ชั่นล๊อค)

  - เมื่อ Child Lock ถูกเปิดใช้งาน, ปุ่มกดจะไม่สามารถทำงาน. ถ้าต้องการทำงาน, ฟังก์ชั่นต้องถูกปลดล๊อค.

 

การแก้ไขปัญหา

  - กดปุ่ม  3 วินาทีเพื่อล๊อคหรือปลดล๊อค

  - วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Child Lock

 

※ ใช้เพื่อป้องกันเด็กเล่นปุ่มกดจากการใช้สินค้า

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500