Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] แสดงเวลา "6" ให้เห็นอย่างต่อเนื่องสำหรับการอบแห้ง? (เวลาอบแห้งนาน)

  • TS:ไม่อบ
  • เวลาอบแห้งยาวไป
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2014

 

แสดงเวลา  "6"  ให้เห็นอย่างต่อเนื่องสำหรับการอบแห้ง? (เวลาอบแห้งนาน) 

 

 

สาเหตุ

  - ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของผ้า,ทำความสะอาดฟิลเตอร์,ปั่นหมาด,เวลาของการอบแห้งสามารถเลือนได้. 

     จนกระทั่งเสื้อผ้าแห้งสนิท, 6 นาที หรือเวลาระหว่าง 6 นาที ถึง 16 นาที จะแสดงและอบแห้งผ่านไป 2 ชั่วโมง

 

การแก้ไขปัญหา

  - ปริมาณผ้าที่เพียงพอเพื่ออบแห้ง (5~7kg)

  - ถ้าเวลาการอบแห้งใช้เวลานานแม้ว่าปริมาณผ้าพอดี ควรรอบแห้งหลังจากทำความสะอาดฟิลเตอร์

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500