Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า]แสดงเวลาการทำงานสั้นลง ?

  • TS:ไม่อบ
  • ไม่ร้อน/ไม่แห้ง
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2014

 

แสดงเวลาการทำงานสั้นลง ?

 

 

สาเหตุ 

  - ในมาตรฐานการอบแห้ง, ความชื้นในผ้าจะตรวจสอบและเวลาของการอบแห้งเป็นเวลาอบแห้งจะถูกกำหนดตามความเหมาะสม 

      นี้สามารถลดระยะเวลา (เวลาที่แสดงจะถูกคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ 5kg)   

Troubleshooting

  -  เพื่อประหยัดพลังงาน,ใส่ผ้าอย่างน้อย 3kg.

  - หากปริมาณผ้าอยู่ในระดับต่ำ พวกเขาสามารถติดอยู่บนพื้นผิวของถังงและอุดตันลมร้อน การอบแห้งสำหรับ 30 ถึง 40 นาที

 

 

     

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500