Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า]การติดตั้งท่อระบายน้ำ

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • อื่นๆ
  • การติดตั้ง
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 02/12/2015

การติดตั้งท่อระบายน้ำ

 

- ตรวจดูเหล็กรัดท่อให้อยู่ตำแหน่วดังภาพ

- ต่อข้องอของท่อน้ำ ดันให้เข้ากับเครื่อง

- ตรวจเช็คความแน่นหนาอีกครั้ง

 

 

ข้อควรระวัง

 

- ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน

- ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงจากพื้นไม่เกิน 4ซม.

- ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500