Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องซักผ้า] การถอดน็อตกันสะเทือนขณะขนส่ง

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • คู่มือการติดตั้ง
  • การติดตั้ง
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 03/19/2015


การถอดน็อตกันสะเทือนขณะขนส่ง

เพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้าชำรุดระหว่างขนส่งน็อตกันสะเทือน 4 ตัว จึงถูกล็อคไว้ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้าให้ถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมจุกยางออก ถ้าไม่ได้ถอดน็อตกันสะเทือนออกจะทำให้เครื่องสั่นอย่างรุนแรง มีเสียง ดังขณะทำงานและทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ

1.ไขสกรูน็อตทั้ง 4 ตัวด้วยกุญแจปากตายที่จัดมาให้


2.ถอดน็อตสะเทือนพร้อมจุกยางออกโดยไม่หมุนเบาๆ

* หมายเหตุ เก็บน็อตกันสะเทือนไว้เพื่อใช้งานในอนาคต

3. ปิดรูที่ถอดน็อตกันสะเทือนออกด้วยฝาปิดที่จัดมาให้น็อตกันสะเทือน

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500