Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฟังก์ชั่น Child Lock ถูกเปิดทำงาน ?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • แผงควบคุม
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/22/2015

ฟังก์ชั่น Child Lock ถูกเปิดทำงาน ?

 

 

 

cause สาเหตุ

 

         ■ หาก Child Lock ถูกเปิดใช้งาน ปุ่มกดไม่สามารถทำงานได้ 

 

 

how to fix วิธีการแก้ไข 

 

      

 

       ※ Models released in 2012 or after:

            Child Lock setup

 

           เปิด/ปิด : Hold [Add Time] and [Less Time] buttons
                                                    กดค้างไว้ 3 วินาที .
 

 

 

     

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500