Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เปลี่ยนทิศทางการเปิดประตูได้อย่างไร?

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • คู่มือการติดตั้ง
  • การติดตั้ง
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/03/2015

เปลี่ยนทิศทางการเปิดประตูได้อย่างไร?

 

how to install วิธีการติดตั้ง 

 

        ■ วิธีการเปลี่ยนทิศทางของการเปิดประตู

 

           1. ปลดน็อตยึดประตูของเครื่องเป่า

               unfasten bolts


          
2. Cทิศทางจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา


                   fasten bolts
      

             3. ยึดน็อต

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500