Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ปริมาณน้ำในถังน้อยเกินไป?

  • TS:น้ำ/ปัญหาฟอง
  • เติมช้า/ไม่เต็ม
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/01/2015

ปริมาณน้ำในถังน้อยเกินไป?

 

cause สาเหตุ

 

        ■ เครื่องฝาหน้า  "วางระบบโดยการหมุนแรงตกกระทบ' ใช้เครื่องซักผ้าที่ซักอบ ด้วยน้ำจะถูกนำขึ้นไปด้านบน
           และลดลงไปด้านล่างของถัง  ดังนั้นจึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้น้ำน้อยสำหรับการซักผ้า

   

        ■ เนื่องจากน้ำน้อยถูกนำมาใช้จะช่วยให้ประหยัดน้ำแต่ประสิทธิภาพการซักเท่าเดิม

 

how to fix การแก้ไข 

 

        ■ แม้ว่าพื้นผิวของน้ำไม่สามารถมองเห็นเป็นผ้าที่แช่น้ำอย่างถูกต้อง

 

           water level inside tub

                                    <Water level inside tub>

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500