Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[เครื่องอบผ้า] เมื่อเครื่องซักอบมีกลิ่น

  • TS:ปัญหาเสื้อผ้า
  • เสื้อผ้ามีกลิ่น
  • งานซ่อม
  • เครื่องซักผ้า
  • อัปเดตล่าสุด 07/08/2015
เมื่อเครื่องซักผ้ามีกลิ่น
 
ตรวจสอบว่าผ้าแห้งหรือไม่ ?
 
กรณีผ้าแห้ง ให้ดูฟังชั้นการอบผ้า ว่าจบขั้นตอนขบวนการหรือไม่? ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบ
 
กรณีผ้าไม่แห้ง ให้ดูว่ามีกลิ้นไหม้ หรือสารเคมีอื่นใดหรือไม่?
 
ตรวจสอบผ้าเสื้อโค๊ส ว่ามีกลิ่นอีกครั้งหรือป่าว ?
 
ถ้ามีการใช้สารเคมีภายในบ้าน กับพื้นผิว รวมถึงเครื่องใช้ภายในบ้าน น้ำมันเคลือบ ควรทำการย้ายออก

 

.

.

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500