ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[เครื่องซักผ้าฝาหน้า] การตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่อง

การแก้ไขปัญหา


     การตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่อง 

cause  สาเหตุ

 

         ■ หากปลั๊กไฟไม่ได้เสียบอย่างถูกต้องอาทิเช่น

            ไม่แน่, หลวม, มีการใช้อุปกรณ์ต่อเสริมเพิ่มเติมไม่ได้ต่อโดยตรงกับเต้าเสียบ

       

          กรุณาตรวจสอบว่าเบรกเกอร์หรือมีสวิทย์ที่ใช้สำหรับการปิดเปิดระบบไฟด้วยหรือไม่ ?

            เนื้่องจากบางกรณีมีการใช้สวิทย์ต่อเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการตัดระบบไฟฟ้าด้วย


 

how to fix  การแก้ไข

 

         ■ ถ้าเครื่องยังไม่สามารถเปิดได้ โดยสังเกตุหรือการได้ยินพร้อมกับเสียงเตือน แนะนำให้ดูภาพของสายไฟ
             หากอยู่ในสภาพดี ..... โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็คภายใน
 
         ■ ถ้าไม่แน่ใจท่านสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นมาเสียบ ที่เต้าจ่ายไฟ เช่นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
             เพื่อตรวจสอบว่ายังมีระบบไฟฟ้าจ่ายเข้ามาหรือไม่ ?

                 socket

 
 

              

               

*คำถามที่จำเป็น