Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[ไมโครเวฟ] เมื่อคุณรู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์

  • TS:กำลังไฟมีปัญหา
  • กำลังไฟในการเปิดทำงาน
  • การแก้ไขปัญหา
  • ไมโครเวฟ
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2014

 

 

เมื่อคุณรู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์

 

○ คำถาม       

      คุณรู้สึกเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือไม่ ?

○ คำตอบ     

     ▶ การสัมผัสสินค้าที่ไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องสามารถทำให้คุณรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าเมื่อคุณ
           สัมผัสมัน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีขั้วพื้นดินกว่า 15A เมื่อมีการใช้ 
        หากเป็นปลั๊กพ่วง ควรจะใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน

    

      ▶ ดึงสายไฟและเสียบอีกครั้งในทิศทางที่แตกต่างกัน

 

                            

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500