Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น

  • การติดตั้งและการทำงาน
  • ตัวตั้งเวลา
  • งานซ่อม
  • Home Air Conditioners, แอร์ Inverter
  • อัปเดตล่าสุด 02/13/2015

การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น

ควรถอดทำ ความสะอาดทุกๆ 3 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก

2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรอง

อากาศออกมาจากตัวเครื่องตามรูป

3. ดึงแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำ แผ่นกรองกลิ่นไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500