Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำไมเครื่องปรับอากาศ ปิดเอง My AC suddenly turns off. Why?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Air Conditioners
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2016

ทำไมเครื่องปรับอากาศดับเอง

 

อาการ   เครื่องดับระหว่างการใช้งาน

สาเหตุ   การระบายอากาศที่ดี สามารถระบายความร้อนและ ลดลงประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้นได้

การแก้ไข  หากตัวนอกมีการติดตั้งในสถานที่ที่ปิด  มอเตอร์อาจจะมากเกินไป  และอาจจำทำให้หยุดกะทันหัน
              - กรุณาหลีกเลี่ยงการติดตั้งเอาท์ดอล์ ซึ่งจะมีผลกระทบจากสิ่งอื่นๆ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติ
                วางเครื่องที่ห้างจากมุมอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่ปล่อยออกมาจากตัวมัน ได้ระบายได้เต็มที่

                                                       

         

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500