Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับ Music Flow

  • ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 07/28/2015

 

การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับ Music Flow

 

A เชื่อมต่อผ่านสาย หรือไร้สาย กับเราต์เตอร์

B เชื่อมต่อผ่านสายและไร้สาย

C เชื่อมต่อผ่านสายหรือไร้สาย โดยใช้ Music Flow R1

B, C เชื่อมต่อแบบผสม

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500