Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ i pod ได้

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

 อาการ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Ipod.


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

</span>


 การแก้ไข

คุณสามารถฟังเพลงกับ iPod

สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ Ipod
   

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล Ipod หากคุณเปิดเครื่อง, iPod จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติและการชาร์จเริ่มต้น

2. กดปุ่มฟังก์ชั่และเลือก Ipod ท่านสามารถใช้งานไอพอดที่มีการควบคุมระยะไกลที่จัดไว้ให้ได้

3. iPod > ข้อเสนอแนะในการติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุด
      

ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้
      

iPod Nano, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G iPod Classic / iPod 4G, 5G iPod Touch 2G.3G.4G / iPhone 3G


4 เพราะบางรุ่นที่อาจไม่ทำงานในสินค้าตั้งแต่ใช้รุ่นเฟิร์มที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซอฟต์แวร์ของ iPod คุณอาจหรือไม่อาจดำเนินการผ่าน iPod ได้

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'></span><span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'></span>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500