Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

หากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไปยัง Google Cast สำหรับเสียง App ฉันไม่สามารถจัดกลุ่มได้

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016


 อาการ


หากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไปยัง Google Cast สำหรับเสียง App ฉันไม่สามารถจัดกลุ่มได้<span style='color: black; font-family: Tahoma; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


1. กลุ่มไอคอนกลายเป็นปิดการใช้งานในรายการลำโพงเชื่อมต่ออยู่ถ้า Google Cast สำหรับเสียง App ถูกเชื่อมต่อกับ NP8350

2. หากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับ Google Cast สำหรับเสียง App กลุ่มที่จะกลายเป็นไม่ได้จัดกลุ่ม
</span>


 
※ Model : NP8350

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

1. กลุ่มไอคอนการใช้งานในรายการที่ลำโพงเชื่อมต่ออยู่ 

   ถ้า Google Cast สำหรับเสียง App ถูกเชื่อมต่อกับ NP8350 แล้ว
    หาก Google Cast สำหรับเสียงอยู่คุณไม่สามารถจัดกลุ่มอะไรได้
        แต่สำหรับ WIFI, Bluetooth และแบบพกพาคุณสามารถจัดกลุ่มได้

 
2. หากอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับ Google Cast สำหรับเสียง App จะกลายเป็นไม่ได้จัดกลุ่ม
    ▶หาก Google Cast สำหรับเสียงอยู่คุณไม่สามารถจับกลุ่มอะไรได้

      และกลุ่มที่กำหนดแล้วจะไม่ได้จัดกลุ่ม เช่นเดียวกับข้างต้นสำหรับคนอื่น ๆ คุณสามารถจัดกลุ่มได้
 

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


</span>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500