Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

รีโมทคอลโทรลไม่ทำงาน

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

รีโมทคอลโทรลไม่ทำงาน

 อาการ

รีโมทคอลโทรลไม่ทำงาน


 สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

แบตเตอรี่อาจจะหมดพลังงานหรืออาจจะเกิดความเสียหายจากของเหลว, เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่


 การแก้ไข


ตรวจสอบขั้ว +, - ตำแหน่งของแบตเตอรี่และถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสนิมให้นำออก


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500