Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่สามารถเล่นแผ่นที่นำมาจากต่างประเทศได้

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016


 อาการ

ไม่สามารถเล่นแผ่นต่างประเทศได้

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

สำหรับชื่อเรื่องดีวีดี, รหัสท้องถิ่นที่แตกต่างกันได้รับมอบหมายให้แต่ละประเทศเนื่องจากลิขสิทธิ์ของผู้จัดจำหน่ายและกำไรที่ได้
สำหรับชื่อซื้อในประเทศอื่น ๆ ที่คุณไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นดีวีดีในประเทศนั้นๆได้
คุณสามารถมองเห็นสัญลักษณ์รูปโลกในกรณีชื่อที่คุณสามารถค้นหารหัสท้องถิ่นในประเทศนั้น เช่น 1 - 6
ถ้ารหัสไม่ตรงคุณจะเห็นข้อความว่า "ตรวจสอบรหัสท้องถิ่น" นั้นคือเล่นไม่ได้

ประเทศไทยใช้ 3

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500