Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ลำโพงบางตัวไม่ทำงาน

  • ปัญหาเสียง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016


 อาการ

ลำโพงบางตัวไม่ทำงานทำให้ไม่มีเสียง

 การแก้ไข

หากมีการตัดการเชื่อมต่อหรือไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องก็จะไม่ทำงาน (ไม่ดัง) กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ที่แตกต่างกันแถบสีที่แนบมาในตอนท้ายของสายเคเบิลที่ ดูที่ขั้วบนโฮมเธียเตอร์และเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลที่ตรงกับสีของมัน

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง [Front L / R ศูนย์วูฟเฟอร์หลัง L / R] - 5.1CH


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500