Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ปิดทีวี, โฮมเธียเตอร์ก็จะปิด

  • การค้นหาช่อง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016


 อาการ

ปิดทีวี, โฮมเธียเตอร์ก็จะเป็นปิด

 สาเหตุ

ปิดการเชื่อมโยงจากทีวี
หากลิงก์ทีอยู่บนโฮมเธียเตอร์จะได้รับการเปิดและปิดพร้อมกับทีวี
อย่างไรก็ตามในขณะที่ซีดีจะเล่นก็จะไม่ถูกปิดแม้ว่าคุณจะปิดทีวี


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500