ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่สามารถเล่น ยูทูปได้
  อาการ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> การตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบระบบการเชือมต่อ อินเตอร์เน็ต</span> การแก้ไข<span style'color: black; font-family: Tahoma; language: en-US;mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-fam...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB
  ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB ได้<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> ตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้รองรับคุณสมบัติที่คุณสามารถชมวิดีโอใน USBของคุณได้</span> การแก้ไขทำการตรวจสอบว่าได้ทำการเลือกรับสัญญาณจ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ภาพถูกขยายออกล้นจอ
  อาการ ภาพขยายออกล้นนอกจอ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไขคุณสามารถปรับอัตราส่วนโดยใช้การควบคุมระยะไกล (โปรดดูที่คู่มือของผู้ใช้.)คุณอาจเลือกที่ 4: 3, 16: 9 หรืออื่น ๆ
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทผ่านบลูทูธ
  3. เปิดการตั้งค่าบลูทู ธ ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อค้นหาเสร็จสมบูรณ์ก็จะแสดงรายการอุปกรณ์ที่จับคู่กับลำโพงจะปรากฏอยู่ในรายชื่อดังต่อไปนี้:รุ่น # NP8340, NP8540, NP8740, NP8350: เพลงกระแส H3 / 4/5/7 (XX: XX)รุ่น # LAS650M: เพลงกระแส HS6 (XX: XX) ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  การเชื่อมต่อบูทูธไม่ดี
  อากาารการเชื่อมต่อบูทูธไม่ดี<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไข 1. ตั้งค่าสัญญาณเข้าบลูทู ธ เปิดอุปกรณ์บลูทู ธและการค้นหา2. เลือก LG เสียง3. ใส่รหัส PIN * รหัส PIN เบื้องต้นคือ 0000 สำหรับอุปกรณ์บางรหัส PINไม...
 • Video Contents
  การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
  แนะนำการตั้งค่า LG Music Flow สำหรับผู้ใช้ Sound Bar
ดูเพิ่มเติม