ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การทำงาน
  (เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการสั่นและเสียงดัง
  (เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการสั่นและเสียงดัง เสียงดังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในเครื่องซักผ้าฝาหน้าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุเช่นสถานที่วางเครื่องเป็นพื้นที่ปิดทำให้เสียงดังก้อง การจัดผ้าในถังไม่สมดุลดีพอเมื่อปั่นแห้งจะทำให้เกิด...
 • Document Contents
  การทำงาน
  (เครื่องซักผ้า ฝาหน้า) น้ำรั่ว
  สาเหตุ 1. ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำหรือสายยางมีน้ำรั่วหรือไม่2. ตรวจสอบว่าสายน้ำทิ้งมีรอยรั่วหรือหลุดออกมาหรือไม่3. ตรวจสอบว่าน้ำมาจากบริเวณอื่นๆหรือบริเวณใกล้เคียงหรือไม่4. ตรวจสอบว่าน้ำรั่วมาจากตัวเครื่องซักผ้าหรือไม่ เช่นกล่องใส่ผงซักฟอก ประตูฉ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  [OE] เครื่องไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ?
  [OE] เครื่องไม่สามารถระบายน้ำออกได้ สาเหตุ ถ้าท่อระบายน้ำมีการติดตั้งไม่ถูกต้องจะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดกลิ่นจากระบบการระบายน้ำที่เกิดจากการไหลของน้ำ การแก้ไข ■ ถอดท่อระบายน้ำและกด [พลังงาน], [SPIN], [START]ปุ่มเพื่อตรวจสอบสถานะการระบายน้ำ...
 • Document Contents
  การทำงาน
  (เครื่องอบผ้าหรือเครื่องซัก+อบ) อบผ้าไม่แห้ง
  เครื่องอบผ้าหรือเครื่องซัก+อบ (อบผ้าไม่แห้ง)การทำงานของเครื่องปกติเครื่องซักผ้าแอลจีที่มีระบบซักและอบด้วยอยู่ในเครื่องเดียวกันหรือเครื่องอบผ้าแอลจี จะใช้ระบบการอบแบบควบแน่นเป็นหยดน้ำและระบายออกไปที่ท่อน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นระบบปิด ซึ่งจะแตกต่างจา...
 • Video Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ข้อผิดพลาด CL (เครื่องซักผ้าฝาหน้า, เครื่องซักผ้าฝาบน)
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  (เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการถังซักมีกลิ่นเหม็นอับ
  (เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการถังซักมีกลิ่นเหม็นอับสาเหตุ1. หากเพิ่งซื้อเครื่องจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นใหม่ของรถยนต์เป็นปกติสำหรับตัวเครื่องที่เพิ่งซื้อ ซึ่งกลิ่นใหม่นี้จะจางหายไปประมาณ 1-2 เดือน2.กลิ่นอับที่มีในถังซักอาจเนื่องมาจากมีสิ่งสกปรก ผ...
ดูเพิ่มเติม