ข้ามไปที่เนื้อหา

แจ้งซ่อม/ตรวจสอบสถานะการซ่อม

หากผลิตภัณฑ์ของคุณหมดการรับประกัน ทางเรายินดีช่วยคุณอย่างดีที่สุดในกรณีที่เครื่องหมดประกันแล้ว

เมื่อบัญชีหมดอายุ

กรุณาใส่ E-mail และรหัสผ่าน* ที่จำเป็น

เมื่อบัญชีหมดอายุ

คุณมีบัญชี LG หรือยัง?    ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อบัญชีหมดอายุ

เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ คุณสามารถรับบริการส่วนบุคคลเช่นการร้องขอบริการซ่อมและสอบถาม คุณต้องการดำเนินการต่อ

ปิด

ปิด

นี่คือ LG ประเทศไทย

ไม่พบข้อมูลสินค้า หรือ สินค้าซื้อในประเทศไทยหรือไม่?
โปรดเลือกประเทศ