Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ย้ายสถานที่ประกอบการเป็น 9/162 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-052-6325/ 02-494-9125 / 02-494-9126 /086-367-6475 ขออถัยเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

เอสพีเซอร์วิส

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 087-0419517
แฟกซ์: 034-351870
ที่อยู่ 43 หมู่ที่15 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 , NPM , , 73140
สินค้าที่สามารถซ่อมได้
ทิศทาง
B
43 หมู่ที่15 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 , NPM , , 73140

แนะนำเส้นทาง