Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์เมืองชุมแพ

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 081-6226332
แฟกซ์:
ที่อยู่ 397/19-20 ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 , KKN , , 40130
สินค้าที่สามารถซ่อมได้
ทิศทาง
B
397/19-20 ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 , KKN , , 40130

แนะนำเส้นทาง