Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ร้านถนอมแอร์เซอร์วิส

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 02-9198924
แฟกซ์: 02-9198924
ที่อยู่ 368 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 , BKK , , 10230
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องเสียง
ทิศทาง
B
368 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 , BKK , , 10230

แนะนำเส้นทาง