Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

แหลมทองอีเลคโทรนิคส์

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 073-512038
แฟกซ์: 073-512038
ที่อยู่ 226 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 , NWT , , 96000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเสียง, โทรศัพท์มือถือ, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
226 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 , NWT , , 96000

แนะนำเส้นทาง