Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อมสินค้าต่างๆ โดยระบุพื้นที่หรือรหัสไปรษณีย์ และสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

กานต์ เทเลวิชั่นเซ็นเตอร์

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 043-520430
แฟกซ์: 043-520430
ที่อยู่ 16 ซ.9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 , RET , , 45000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเสียง, ไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
16 ซ.9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 , RET , , 45000

แนะนำเส้นทาง